Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům a návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Název a kontaktní údaje správce osobních údajů

NOTIF s.r.o.
Nad Stráněmi 5656
760 05 Zlín

IČ: 28346823
DIČ: CZ28346823

Účel zpracování osobních údajů

  • Pro obchodní účely;
  • Procházení webových stránek;
  • Objednání služeb a jejich poskytování.

Pro obchodní účely

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a dále veřejná IP adresa zařízení, ze kterého přistupujete na tyto webové stránky). Údaje jsou evidovány z důvodů identifikace při vyřizování dotazů odeslaných přes webový formulář.

Procházení webových stránek

Pro sledování návštěvnosti a využívání webových stránek je použit nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob.

Zásady ochrany soukromí Google (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs).

Objednání služeb a jejich poskytování

Zpracováváme vaše osobní údaje: jméno, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefon, veřejnou IP adresu zařízení, ze kterého přistupujete do klientské sekce a případně další osobní údaje (např. ze vzájemné e-mailové či telefonické komunikace), které od vás v souvislosti s poskytovanou službou získáme a jejichž zpracování je nutné pro poskytování dané služby. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem poskytování vámi objednaných služeb a bez jejich zpracování není možné vám tyto služby poskytovat.

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nutné k uzavření a/nebo plnění smlouvy a nevyžaduje tedy váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje nám nemusíte poskytnout, nicméně pokud nám tyto údaje neposkytnete nebo nebudete souhlasit s jejich zpracováním pro uvedené účely, budeme nuceni uzavření smlouvy s vámi odmítnout.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů používáme automatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v Evropské unii nebo na serverech společnosti Google - G Suite a Google Cloud Platform (https://cloud.google.com/security/gdpr/).

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • Automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • V písemné podobě.